Login  Hasło  

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
Twoja zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności - podczas pierwszej wizyty na naszej stronie - pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie, na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe,
5. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
6. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:
1. administrowania naszą stroną internetową
2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
3. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
4. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
5. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
6. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
7. innych zastosowań.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym, związanym z nimi stronom trzecim.
Jedynie w takim zakresie - w jakim jest to wymagane przepisami prawa. Na przykład
- w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
-w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

Międzynarodowe transfery danych

1. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Pamiętaj o tym.
Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
2. Podejmiemy wszelkie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

4. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
Nowelizacje niniejszych zasad mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji.
Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.
Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki osób trzecich.

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.
Pamiętaj:
-nigdy nie podawaj publicznie, żadnych haseł dostępu do czegokolwiek.
-nigdy nie podawaj publicznie, żadnych pinów czy kodów dostępu do czegokolwiek.
-nigdy nie podawaj publicznie, żadnych swoich adresów korespondencyjnych. Jeżeli musisz to zrobić - to tylko adres mailowy z dobrze zabezpieczoną skrzynką mailową. Posługuj się w miarę możliwości tylko nickiem, ksywką, lub samym imieniem.

Pamiętaj: serwis signphoto nigdy nie poprosi Cię o weryfikację konta, loginu, hasła. Jeżeli dostaniesz taki mail (gdzie w nazwie, adresie nadawcy, logu lub gdziekolwiek) też będzie występować signphoto - to na pewno będzie próba przejęca Twojego konta lub innego wyłudzenia. Nie odpowiadaj na ten mail. Napisz o tym na forum.


Przeczytaj jeszcze politykę cookies.

FAQ (Zbyt) Często Zadawane Pytania      REGULAMIN      Polityka cookies      Polityka prywatności      Kontakt

   Copyright 2020 Patt i s-ka. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone