Login  Hasło  

REGULAMIN

Drodzy fotografujący!
Ten dokument określa ramy naszej działalności. Jest napisany "na poważnie" i będzie przestrzegany. Myślę, że nie trzeba się będzie często do niego odwoływać.

1. Niniejszy dokument określa warunki korzystania z internetowego serwisu "SignPhoto" dostępnego pod adresem: http://signphoto.pl

2. Do korzystania z serwisu wymagana jest akceptacja regulaminu .
Akceptacja odbywa się poprzez potwierdzenie użtkownika zapoznania się z regulaminem.
Zmiany w regulaminie będą udostępniane na stronie regulaminu i podawane do wiadomości w dziale "Komunikat Administracji".
Użytkowanie serwisu po nastąpieniu tych zmian - jest równoznaczne z ich akceptacją.

3. Serwis służy prezentacji fotografii autorskich poszczególnych użytkowników.
Publikując fotografię w serwisie, użytkownik oświadcza, że jest jej autorem oraz posiada zgodę
na prezentację wizerunku osób będących na fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
Publikacja zdjęć nie będących autorstwa użytkownika jest kategorycznie niedozwolona
(Wyjątek: patrz pkt 4). W razie wykrycia takich praktyk, konto użytkownika będzie bezdyskusyjnie
zablokowane, a zdjęcia co do których zaszło podejrzenie kradzieży, będą przechowywane na serwerze na wypadek innych czynności związanych z tą sprawą.


4. Pozwala się na publikację zdjęć nie będących autorstwa użytkownika tylko w takim przypadku, gdy
w opisie zdjęcia, w miejscu widocznym dla pozostałych użytkowników, wskaze się, kto jest autorem zdjęcia,
gdzie zdjęcie zostało wykonane lub skąd ono pochodzi.
Wyjątek ten może być stosowany tylko w rzadkich wypadkach, na przykład w celu zobrazowania określonych
okoliczności. W przypadku sporu w tej materii - głos decydujący ma administrator serwisu.

5. Zdjęcia publikowane w serwisie nie mogą naruszać prawa.

6. Komentarze pod pracami powinny być kulturalne, nie mogą obrażać innych osób, zawierać treści rasistowskich
lub innych niezgodnych z polski prawem, nie mogą być wulgarne.

7. Serwis jest apolityczny. Nie zezwala się na publikowanie zdjęć z wizerunkami byłych i obecnych polityków.

8. Serwis jest moderowany.

9. Użytkownicy zobligowani są do niewykorzystywania serwisu w celach komercyjnych, zarobkowych, politycznych i reklamowych.
Publikowane zdjęcia, również nie mogą zawierać agresywnej sygnatury, agresywnego logo autora lub agresywnego podpisu.
Takie zdjęcia będą uznawane za reklamę i usuwane. Rzeczy te powinny być stonowane i delikatne. O tym co jest agresywne
a co stonowane - decyduje administrator serwisu. Decyzji nie musi uzasadniać.

10. Administrator może usuwać zdjęcia, posty, wpisy lub konta użytkowników:
- nie wykazujących aktywności ponad 12 miesięcy bez uprzedniego powiadomienia administracji o planowanym przestoju,
(wcześniej będzie ostrzeżenie drogą mailową)
- publikujących treści niezgodne z regulaminem, polskim prawem oraz zdjęcia nie będące autorstwa użytkownika (patrz pkt 3 i 4)
- prowadzących osobiste wycieczki słowne w stosunku do innych osób lub zajmujące się "biciem piany",
- publikujących typowe selfie - czyli zdjęcia nic nie mające wspólnego, ze sztuką fotografii a jedynie z "pstrykactwewm" i reklamą własnej osoby.
- na wniosek moderatorów
- naruszających regulamin w inny sposób
Administrator może nie podawać przyczyny usunięcia konta lub zdjęcia

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki nieprawidłowego korzystania z serwisu
- utratę danych zamieszczonych przez użytkownika w serwisie
- skutki przerw w działaniu serwisu

12. Administrator zobligowany jest do przechowywania i archiwizowania treści waszych wypowiedzi,
  jak również do zapobiegania publikowaniu dowolnych treści niezgodnych z prawem.Design (c) by wszyscy założyciele
Rzecznik społeczności: Dorota Kula. Rzecznik Społeczności stoi na straży wolności i praw użytkownika Signphoto. Może się do niego zgłosić każdy, kto uważa, że administrator źle go traktuje. Służy pomocą w korzystaniu z serwisu. Wyjaśnia zawiłości związane z korzystaniem z serwisu.

Nie bierzemy odpowiedzialności za straty i żale powstałe wskutek nieodpowiedzialnego korzystania z serwisu. Informujemy również, że nie wspieramy produktów M$ a zwłaszcza IE6.

Administracja.

FAQ (Zbyt) Często Zadawane Pytania      REGULAMIN      Polityka cookies      Polityka prywatności      Kontakt

   Copyright 2020 Patt i s-ka. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone